Thư Viện Icons

Danh Sách Icon từ Fonticons. © 2018 - Fonticons, Inc. All rights reserved

Điều 1: Giải thích từ ngữ

1.1: THỎA THUẬN: là thỏa ước sử dụng giữa dịch vụ Hatory cùng với tất cả các bản sửa đổi, bổ sung, cập nhât.
1.2: Hatory: là dịch vụ cung cấp giải pháp dành cho doanh nghiệp và cá nhân do DNTN Hatory làm chủ quản.
1.3: Người Sử Dụng: là chủ tài khoản, sở hữu hợp pháp của Hatory.
1.4: Thông Tin Cá Nhân: là thông tin gắn liền với việc xác định danh tính, nhân thân của các nhân bao gồm tên, tuổi, địa chỉ, số Chứng Minh Nhân Dân, Số điện thoại, Địa chỉ thư điện tử (Email), Tài khoản ngân hàng của Người Sử Dụng và một số thông tin khác theo quy định của pháp luật.
1.5: Sở Hữu Trí Tuệ: là những sáng chế, cải tiến, thiết kế, quy trình, công thức, phương pháp, cơ sở dữ liệu, thông tin, bản vẽ, mã nguồn, chương trình máy tính, tác phẩm có bản quyền, thương hiệu, nhãn hiệu (dù đã đăng kí hay chưa đăng kí), tên thương mại và bao bì thương phẩm.

Điều 2: Thỏa thuận sử dụng

2.1: Để truy cập và sử dụng dịch vụ, Người Sử Dụng phải đồng ý và tuân theo các Điều Khoản được quy định tại thỏa thuận này và các quy định của đơn vị cung cấp dịch vụ mà Hatory có liên kết hợp tác. Người Sử Dụng tự chịu trách nhiệm về năng lực hành vi trong việc đăng ký tài khoản, sử dụng dịch vụ và cam đoan từ đủ 13 tuổi trở lên.
2.2: Bạn được cấp phép để truy cập, sử dụng ứng dụng web Hatory và hoạt động trên các trang web được lưu trữ bởi Hatory. Mọi nội dung cài đặt hoạt động của bạn, Hatory không có trách nhiệm phê phán, kiểm soát nội dung, mà bạn phải tự chịu trách nhiệm cho việc sử dụng dịch vụ của mình.
2.3: Bạn là người trực tiếp quản lý, duy trì quyền sử dụng các dịch vụ của mình, tự chịu trách nhiêm đối với các hậu quả có thể phát sinh trong trường hợp bạn vi phạm các quy định về sử dụng dịch vụ của mình.
2.4: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về pháp luật cũng như những trách nhiệm khác đối với mọi thông tin lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi. Và không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý hoặc bồi thường thiệt hại nào về việc mất mát hay hư hỏng đối với dữ liệu được lưu trữ trên máy chủ trong các trường hợp do Người Sử Dụng gây nên: Xóa nhầm, chỉnh sửa,...
2.5: Người Sử Dụng phải tự bảo quản mọi thông tin, dữ liệu của khách hàng lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi đặt biệt là mật khẩu. Lập tức thông báo cho Hatory khi phát hiện các hình thức truy cập trái phép bằng tải khoản của Người Sử Dụng hoặc các sơ hở về bảo mật, bao gồm việc mất mát, đánh cắp hoặc để lộ các thông tin về mật khẩu và các thông tin bảo mật khác.
2.6: Trang Web và ứng dụng Web Hatory được cấp phép bởi chủ sở hữu Hatory, DNTN Hatory có trụ sở tại Số 39, Đường Nguyễn Văn Cừ, Khu phố 5, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam. Giấy phép này bắt buộc phải tuân theo các Điều Khoản của chính sách này.
2.7: Hatory có quyền, tùy theo quyết định của mình mà chấm dứt tài khoản và khả năng truy cập của bạn đến các trang Web, các ứng dụng Web và dịch vụ của Hatory; hoặc bất kỳ phần nào để loại bỏ hoặc ngăn chặn truy cập tới bất kỳ trang Web liên kết; hoặc nội dung bất kỳ của Người Sử Dụng ở bất kỳ thời điểm nào. Hatory không chịu bất kỳ trách nhiệm gì với bạn khi thực hiện quyền này và đồng thời sẽ không có thông báo trước cho từng trường hợp.
2.8: Người Sử Dụng đồng ý rằng không có sự liên doanh, hợp tác và quan hệ môi giới hoặc bất kỳ hình thức hợp tác nào khác ngoài bạn và Hatory.
2.9: Để đáp ứng nhu cầu sử dụng của Người Sử Dụng, Hatory không ngừng hoàn thiện và phát triển, vì vậy, các Điều Khoản quy định tại Thỏa Thuận sử dụng dịch vụ này có thể được cập nhật, chỉnh sửa ở bất kỳ lúc nào mà không cần phải báo trước. Khi có sự thay đổi, Hatory sẽ công bố trên trang chủ, diễn đàn về những thay đổi, bổ sung đó. Phiên bản sửa đổi sẽ có hiệu lực tại thời điểm được công bố và khi Điều Khoản thay đổi, chúng tôi coi như Người Sử Dụng đã chấp nhận tất cả các quy định mới. Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản Quy Chế này xung đột với các quy định của luật pháp thì Điều Khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, và phần còn lại của Quy Chế sử dụng vẫn giữ nguyên giá trị.
2.10: Người Sử Dụng dịch vụ sẽ phải cam kết phản ánh trung thực về chất lượng dịch vụ trên mọi phương tiện truyền thông, mạng xã hội, diễn đàn,... Mọi phản ánh đều phải kèm theo bằng chúng xác thực, Hatory có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu phát hiện nội dung phản ánh không chính xác và mang tính công kích, bôi nhọ, hạ uy tín và làm ảnh hưởng tiêu cực đến Hatory.

Điều 3: Tài khoản người dùng

3.1: Để sử dụng dịch vụ của Hatory, Người Sử Dụng sẽ phải đăng ký một tài khoản duy nhất để truy cập và có trách nhiệm trong việc:
1) Bảo mật tài khoản, mật khẩu truy cập;
2) Tất cả các hoạt động xảy ra trên hoặc thông qua tài khoản truy cập;
3.2: Trường hợp phát hiện hành vi sử dụng trái phép đối với mật khẩu hoặc tài khoản, vui lòng thông báo cho Hatory ngay lập tức để thay đổi mật khẩu kịp thời nhằm bảo mật thông tin. Hatory sẽ xem xét đóng tài khoản bất kỳ lúc nào cần thiết vì lý do bảo mật thông tin. Hatory sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ sự mất mát, hư hỏng hay trách nhiệm pháp lý nào khác nếu Người Sử Dụng không tuân thủ điều khoản này.

Điều 4: Trách nhiệm và quyền lợi Người Sử Dụng

4.1: Khi đăng ký các dịch vụ tại Hatory, Người Sử Dụng sẽ phải cung cấp cho chúng tôi thông tin về địa chỉ Email, họ và tên, nhu cầu và các thông tin liên lạc khác để thuận tiện cho quá trình tư vấn và duy trì dịch vụ. Việc sử dụng và bảo mật thông tin tài khoản là trách nhiệm và quyền lợi của bạn.
4.2: Người sử dụng phải giữ kín mật khẩu và hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tất cả các hành động diễn ra thông qua việc sử dụng mât khẩu hoặc tài khoản. Lập tức thông báo cho Hatory khi phát hiện các hình thức truy cập trái phép bằng tài khoản của bạn hoặc các sơ hở về bảo mật, bao gồm việc mất mát, đánh cắp hoặc để lộ thông tin.
4.3: Người Sử Dụng có thể kiểm tra hay thay đổi các thông tin cá nhân bằng cách đăng nhập vào tài khoản quản trị của Hatory.

Điều 5: Trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ của Hatory

5.1: Hatory có quyền yêu cầu người dùng loại bỏ các thông tin vi phạm được quy định tại Điều 6.
5.2: Hatory có quyền chấm dứt, đình chỉ tài khoản và xóa các nội dung vi phạm tùy theo mức độ được quy định tại Điều 6.
5.3: Hatory không có nghĩa vụ chịu trách nhiệm rà soát cho bất kỳ nội dung nào được đăng tải, lưu trữ hoặc tải lên của Người Sử Dụng hoặc từ bên thứ ba.
5.4: Hatory có quyền loại bỏ, theo dõi hoặc chỉnh sửa bất kỳ nội dung nào được đăng tải hoặc lưu trữ trên trang chủ, các trang được liên kết và các ứng dụng Web của Hatory vào bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do nào mà không cần phải thông báo trước.
5.5: Hatory có nghĩa vụ bảo hành kỹ thuật trong suốt thời gian phục vụ nhưng không bảo đảm các trang Web, ứng dụng Web và các trang được liên kết sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn hoặc không bị gián đoạn hoặc không bao giờ lỗi.

Điều 6: Hành vi cấm thực hiện

6.1: Người Sử Dụng sử dụng trang Web vào bất kỳ mục đích nào vi phạm pháp luật Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, đặc biệt về vấn đề bản quyền phần mềm, âm thanh, video, hình ảnh,...
6.2: Người Sử Dụng gửi, tạo liên kết hoặc cung cấp các dữ liệu mang tính chất bất hợp pháp, đe dọa, lừa dối, thù hằn, xuyên tạc, nói xấu, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm, chống phá Nhà Nước,... hay các hình thức bị pháp luật Việt Nam ngăn cấm khác.
6.3: Người Sử Dụng sử dụng trang Web để phá hoại một trang web khác.
6.4: Người Sử Dụng sử dụng các chương trình có khả năng làm tắc nghẽn hoặc đình trệ hệ thống, như gây cạn kiệt tài nguyên hệ thống, làm quá tải bộ vi xử lý và bộ nhớ.
6.5: Người Sử Dụng sử dụng trang Web hoặc tài khoản để xâm nhập trái phép vào trang Web khác hoặc gây ảnh hưởng đến khách hàng khác của Hatory.
6.6: Người Sử Dụng tuyệt đối không được sử dụng bất kỳ công cụ, phương pháp nào để can thiệp, xâm nhập bất hợp pháp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của Hatory.
6.7: Người Sử Dụng không được có những hành động trực tiếp hoặc gián tiếp can thiệp, xâm nhập dữ liệu của Hatory cũng như hệ thống máy chủ.
6.8: Người Sử Dụng không được đưa ra những nhận xét, đánh giá có ý xúc phạm, quấy rối, làm phiền hoặc có bất cứ hành vi nào thiếu văn hóa đối với người khác như kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc,... Tuyệt đối cấm mọi hành vi mạo nhận, cố ý tạo sự nhầm lẫn mình là một thành viên Ban Quản Trị.
6.9: Người sử dụng không tự ý sang nhượng, cho, bán lại dịch vụ khi chưa có sự chấp nhận của Hatory. Hatory sẽ đơn phương hủy hợp đồng ngay lập tức và ngưng cung cấp mọi dịch vụ liên quan đến Người Sử Dụng đó mà không cần báo trước, đồng thời không chịu bất kỳ trách nhiệm nào và không bồi thường hay hoàn lại chi phí cho các trường hợp sau:
 1. Lưu trữ thông tin, dữ liệu có nội dung xuyên tạc, đả kích, nói xấu, hoặc bất kỳ mục đích, hình thức nào vi phạm pháp luật Việt Nam
 2. Không được sử dụng các Script, Forum hay các mã lập trình ảnh hưởng đến sự hoạt động của máy chủ như: UltimateBBS (all versions), FormMail (chỉ chấp nhận FormMail do Hatory cung cấp), IRC Egg Drops và các mã lập trình liên quan đến IRC, Proxy Servers, nph-proxy, The Anonymizer.
 3. Người Sử Dụng không được gửi Email dưới mọi hình thức mang mục đích phá hoại hay phát tán thư rác từ máy chủ của Hatory. Sử dụng máy chủ để gửi Bulk Email hay thông qua máy chủ để phá hoại một máy chủ khác.
 4. Người Sử Dụng sẽ phải tự chịu trách nhiệm về nội dung các Email được gửi đi từ hộp thư trong tài khoản của mình.
 5. Người Sử Dụng sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật với nội dung Website của mình và sẽ phải chấp nhận mọi hình thức xử lý từ phía cơ quan chức năng nếu như nội dung vi phạm pháp luật nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
 6. Người Sử Dụng không được sử dụng các mã nguồn và dữ liệu có khả năng gây ảnh hưởng tới Người Sử Dụng khác trên hệ thống.
 7. Người Sử Dụng tuyệt đối không tải lên và/hoặc sử dụng các mã nguồn dưới đây:
   a) Mã nguồn Leach Files (RapidLeech, Transload...).
   b) Mã nguồn DDOS (xflash, ddos...).
   c) Mã nguồn Bomb Mail, Spam Email.
   d) Mã nguồn liên quan đến ăn cắp thông tin thẻ tín dụng.
   e) Mã nguồn liên quan đến các trang Web spam, phishing...
   f) Mã nguồn có khả năng tấn công, khai thác lỗi như r57, c99, WebShell...
 8. Với những trường hợp vi phạm tại Khoản 7 điều này, Hatory sẽ cảnh báo, sau 24 giờ mà vi phạm vẫn không xử lý thì sẽ khóa tài khoản 72 giờ và khóa vĩnh viễn nếu tài khoản vẫn cố ý vi phạm mà không hoàn trả lại tiền.

Điều 7: Chạy thử nghiệm và nghiệm thu

Sau khi hoàn tất, dịch vụ của bạn sẽ được chạy thử nghiệm và nghiệm thu trước khi đưa vào sử dụng chính thức. Bạn đồng ý và tuân thủ theo quy trình chạy thử nghiệm và nghiệm thu sau đây:
 1. Một thư điện tử (Email) sẽ được Hatory gửi đến bạn qua hệ thống Email tự động hoặc do nhân viên gửi đế xác nhận việc nghiệm thu. Trong vòng 3 ngày kể từ lúc nhận được Email, bạn đồng ý sẽ phản hồi việc nghiệm thu dịch vụ. Bạn cũng đồng ý rằng sau 3 ngày kể từ lúc Email được Hatory gửi đến mà không có sự phản hồi từ bạn thì dịch vụ được nghiệm thu, Hatory, với quyền hạn và nghĩa vụ của mình sẽ thông báo cho bạn về việc gửi Email nghiệm thu bằng cuộc gọi hoặc tin nhắn. Bạn xác nhận đồng ý việc kiểm tra Email, kể cả trong hộp thư rác là quyền và nghĩa vụ của bạn.

 2. Sau khi dịch vụ được nghiệm thu và việc chạy thử nghiệm chính thức được kết thúc, bạn được phép chạy và sử dụng dịch vụ trên tên miền chính của bạn.

Điều 8: Điều khoản thanh toán

8.1: Bạn có trách nhiệm thanh toán tất cả các lệ phí và thuế áp dụng một cách kịp thời bằng các phương thức hợp lệ.
8.2: Việc thanh toán được thực hiện qua thẻ tín dụng, thẻ cào, thẻ ghi nợ, thẻ trả trước hoặc PayPal cho tất cả các chi phí vào tài khoản của bạn ở Hatory. Phương thức thanh toán của bạn sẽ được tính phí cho các loại phí hiện hành mà bạn sử dụng vào các dịch vụ vào đúng ngày mà bạn bấm vào nút ĐẶT MUA. Các dịch vụ Hatory cung cấp phải nộp theo định kỳ. Bạn đồng ý rằng Hatory có thể tự động tính lệ phí bằng phương thức thanh toán mà bạn đã sử dụng trước đó vào đầu mỗi khoảng thời gian định kỳ (hoặc 30 ngày trước khi dịch vụ của bạn hết hạn). 8.3: Trong tất cả các trường hợp, bạn xác nhận và đồng ý rằng bất kỳ thẻ tín dụng và các hóa đơn thanh toán liên quan và thông tin thanh toán mà bạn cung cấp có thể được Hatory chia sẻ cho các công ty hoạt động thay mặt cho Hatory, chẳng hạn như công ty xử lý thanh toán và các cơ quan tín dụng, chỉ duy nhất cho mục đích kiểm tra tín dụng và thực hiện việc thanh toán. Các điều khoản về việc thanh toán sẽ dựa trên phương thức thanh toán mà bạn lựa chọn và có thể được xác định bởi thỏa thuận giữa bạn và tổ chức tài chính mà cung cấp phương thức thanh toán đó.
8.4: Bạn đồng ý trả cho Hatory tất cả các chi phí phát sinh trong tài khoản của bạn cho bất kỳ Dịch vụ nào được đăng ký. Nếu phương thức thanh toán của bạn không hoạt động hoặc tài khoản của bạn quá hạn:
 1. Bạn đồng ý thanh toán tất cả các chi phí phải trả theo yêu cầu.

 2. Hatory có toàn quyền đình chỉ hoặc chấm dứt dịch vụ và tài khoản của bạn tại Hatory bao gồm cả các trang Web liên kết.

Điều 9: Thuế

Bạn có trách nhiệm thanh toán mọi khoản thuế và có thể phát sinh đối với việc sử dụng dịch vụ của bạn với Hatory. Khi có yêu cầu, bạn sẽ nhanh chóng cung cấp cho Hatory biên lai và/hoặc giấy chứng nhận liên qua ngay khi có thể. Trong trường hợp này, thuế áp dụng sẽ được thêm vào tài khoản thanh toán.

Điều 10: Chính sách hủy bỏ đăng ký và chấm dứt dịch vụ

10.1: Tư cách thành viên của bạn đối với Hatory sẽ được tiếp tục cho đến khi bạn hủy bỏ đăng ký. Việc hủy bỏ đăng ký được thực hiện vào cuối thời gian đăng ký đã thỏa thuận. Trừ các trường hợp được nêu trong Đảm Bảo Hoàn Tiền, Hatory sẽ không hoàn lại tiền cho khoảng thời gian mà bạn không sử dụng hết.
10.2: Để hủy bỏ Dịch Vụ, hãy gởi vào địa chỉ thư điện tử (Email): support@hatory.com. Hatory sẽ liên hệ để xác nhận lại trước khi tiến hành chấm dứt dịch vụ.
10.3: Bạn vẫn chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động của bạn thông qua các Dịch Vụ trước khi chấm dứt, và việc thực hiện nghĩa vụ, bao gồm nhưng không giới hạn thanh toán tất cả số tiền còn nợ trong quá trình sử dụng các dịch vụ.
10.4: Trường hợp đơn phương chấm dứt cung cấp dịch vụ mà không phải do lỗi của bạn, Hatory sẽ hoàn phí phần tín dụng còn lại cho bạn sau khi đã trừ các khoản tín dụng đã được kích hoạt như mã khuyến mãi, phiếu giảm giá,...